Seanfhocail - Irish Proverbs

Just doing a bit of research for my October exhibition and thought I'd share these!...

A few Irish Proverbs - (Seanfhocail)

Beagán a rá agus é a rá go maith.
Say little but say it well.

Is minic cuma aingeal ar an Diabhal féin.
There is often the look of an angel on the Devil himself.

Dá fhada an lá tagann an tráthnóna.
However long the day, the evening will come.

Molann an obair an fear.
The work praises the man.

Sláinte chuig na fir agus go maire na mná go deo!
Health to the men and may the women live forever!

Maireann croí éadrom a bhfad.
A light heart lives a long time.

Is iomaí cor sa tsaol.
There is many a twist in life.

Castar na daoine ar a chéile, ach ní chastar na cnoic (ná na sléibhte).
The people encounter one another, but the hills never meet (nor the mountains).

Is maith an scéalaí an aimsir.
Time is a good storyteller.

Níl sa saol ach gaoth agus toit.
In life there is only wind and smoke.

Comments

belit said…
i like the "time it's a good storyteller".